Verdal kommune vil lagre vindturbiner i rødlistet elvedelta