Mer enn halvparten av brannvesenets utrykninger i fjor var unødvendige