Folk på Melhus i Trøndelag var innesperret av flom – kommunen setter krisestab