Faktisk.no: Ukraina virker å ha snappet opp norsk idé: Fester M72 til drone