Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier på fjellovergangene i Sør-Norge