Politiet med forskningsprosjekt om maktbruk etter politivoldsepisoden på Kongsberg

foto