Arbeiderpartiet åpner opp for å anerkjenne Palestina

foto