Bil truffet av steinras på fylkesvei 79 i Granvin – en person til sykehus