Kuppmakerne i Gabon lanserer sjefen for presidentgarden som statsoverhode

foto