Valgproblemer i Voss – må gå gjennom alle stemmer på nytt