Halvparten av dem som mister statsborgerskapet får bli