Krav om bedre kjønnsbalanse i styrer sendes på høring

foto