LO: Fastprisavtalene for bedriftene er for dyre

foto