Høyesterett bedt om å avklare vilkår for oppnevnelse av bistandsadvokater

foto