Retten må avgjøre om Kjærviks sønn var tilregnelig da han drepte faren

foto