Forsvarssjefen ber om innsyn i dimittering av gardister

foto