Støre vil ikke love eller utelukke Palestina-anerkjennelse innen sommerferien