Byrådet i Bergen vil legge ned Byarkitekten og klimaetat