Aktor: Ingen DNA-spor som peker mot to gjerningsmenn i Baneheia-saken