Digdir støtter etater med 130 millioner kroner til digitaliseringsprosjekter