Statsministeren kontor offentliggjør flere dokumenter om Solbergs habilitet