NHO-bedrifter mener Vestre ikke har redusert byråkratiet