Enighet i EU om nytt regelverk for kritiske råvarer