Ukraina og Russland har utvekslet over 200 krigsfanger