WWF: Oljeskattepakken fører til over 30 milliarder i tapte skatteinntekter

foto