Norge har felles interesser med Kina til tross for krig og spionasje

foto