Kirkepolitiske lister klarer ikke å få innvandrere på listene