Eksplosjoner i forbindelse med gasslekkasjen registrert også i Norge

foto