Trettebergstuen: Mennesker med utviklingshemming skal ha samme rettigheter og muligheter

foto