Borgerlig kaos i Oslo kan føre til at Raymond Johansen blir sittende inntil videre