Mulig drone observert ved olje- og naturgassfelt i Nordsjøen