Tyskland skal bistå Forsvaret med å overvåke norsk sokkel

foto