Heimevernet bistår politiet med vakthold ved oljeanlegg i flere fylker

foto