Russland innfører forbud mot internasjonal varetransport over Storskog

foto