Ekstremværet: Tryg har registrert 150 skader

foto