To personer tatt av snøskred i Jølster – begge er gjort rede for