Inntektsrammene for nettselskapene ble 5,2 milliarder kroner lavere enn forventet