Ny tjeneste i helsevesenet skal gjøre det lettere å se prøvesvar