Naturvernere anker Førdefjorden-dommen – mener Efta-domstolen må vurdere den