Regjeringen krever svar fra Jernbanedirektoratet om tog-oppsplitting

foto