Kontrollen med oppkjøp bør styrkes, mener regjeringen

foto