Utvalg foreslår å legge om måten sykehusene finansieres på

foto