Storbritannia: Russland vil slite med mangel på utstyr og personell