Midlertidig bru over Badderelva må fraktes fra Molde

foto