Riksadvokaten: Alle på broa til Helge Ingstad handlet uaktsomt

foto