Sall mistet flertallet i Senegals nasjonalforsamling

foto