Eksplosjoner og droneangrep bak russiske frontlinjer

foto