Rovdata har dokumentert sju ulvekull i Norge og grenserevir