Sentralbanksjefen tror det blir vanskeligere renteavveininger framover

foto