Nesten ingen små og mellomstore bedrifter har søkt om strømstøtte

foto